01 02 03 04 05 06

Galicia. Página inicial.

ÍNDICE

1. XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)

1. XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)

A Asociación Olimpíada de Bioloxía (OEB) convoca a XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) baixo o patrocinio de, entre outros, da Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo e o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia.

A Fase Galega celebrarase o 12 de xaneiro de 2018 na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
Poderán participar na XIII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) todos os estudantes que estean matriculados na asignatura de Bioloxía no 2º curso de Bacharelato durante o curso 2017-2018, en centros de ensino de Galicia de calquera titularidade e que sexan seleccionados segundo os criterios indicados.

Os interesados en participar solicitarano por escrito, cumprimentando integramente o Formulario de Inscrición que atoparán no link https://goo.gl/forms/J1go3HKrvjw0wqU42

Lembrade que o formulario de dereitos de imaxe asínano os propios alumnos (ao ser maiores de 14 anos segundo a lexislación vixente) e incluímos un para a autorización paterna que virá asinada polo pai, nai ou titor e selada polo centro. En canto ao certificado das calificacións indicámosvos un modelo para homoxeneizar os que nos remitides.
Prazo de inscrición: entre o luns día 16 de outubro e o venres día 17 de novembro de 2017.


A Olimpíada Galega de Bioloxía está coordinada por:

Pedro Nozal. Biólogo. Contacto

COBGA. Pablo Fernandes. Biólogo. Contacto

 

 

Colaboradores da Fase Autonómica Galega

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago
Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
Inspección de Bioloxía de Galicia
Dirección de Bioloxía da Comisión Interuniversitaria de Galicia