01 02 03 04 05 06

Galicia. Página inicial.

ÍNDICE

1.  XIV Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)

 

 


A Olimpíada Galega de Bioloxía está coordinada por:

Pedro Nozal. Biólogo. Contacto

COBGA. Pablo Fernandes. Biólogo. Contacto

 

 

Colaboradores da Fase Autonómica Galega

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago
Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
Inspección de Bioloxía de Galicia
Dirección de Bioloxía da Comisión Interuniversitaria de Galicia