01 02 03 04 05 06

Galicia. Horarios.

XIV EDICIÓN DA OLIMPÍADA ESPAÑOLA DE BIOLOXÍA-FASE GALEGA

 

Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña

Venres 18/01/2019

 Plan da Xornada (Provisional):

 

9:30  a 11:00  Recepción de participantes na Facultade de Ciencias

11:00  Examen teórico

11:00  Charlas de actualización científica para o profesorado

–  “Edición génica con CRISPR”. Ponente: Esther Rodríguez

– “¿Por qué no compro productos ecológicos?”. Ponente: Federico Pomar

12:30  Descanso-aperitivo

13:00  Examen Práctico (Alumnos/as)

Asamblea OEB-Galicia (Docentes Asociados)

15:00  Comida

17:00 Conferencia “Fauna próxima”. Ponente: Cosme Damián Romay Cousido. Biólogo

18:00  Acto de clausura e entrega de diplomas por parte das Autoridades presentes

19:00  Remate da xornada